W dniach 29.06.2023 – 31.08.2023 r.

zostaje zawieszony kurs relacji:

• L. 27 Ożarów – Opatów (wyjazd z Ożarowa o 7:45)

• L. 27 Opatów – Ożarów (wyjazd z Opatowa 12:25)

• L. 35 Opatów – Opatów przez Sadłowice, Wojciechowice

(wyjazd z Opatowa 11:20 )

• L. 65 Ożarów – Ożarów przez Tarłów, Ciszycę

(wyjazd z Ożarowa 5:26 ; 13:26 )

• L. 67 Opatów – Opatów przez Iwaniska, Malżyn, Włostów

(wyjazd z Opatowa 9:30; 11:20)

• L. 74 Ożarów – Ożarów przez Julianów, Leopoldów, Gliniany

(wyjazd z Ożarowa 6:40; 14:40 )

W dniach 26.06.2023 – 31.07.2023 r.

zostaje zawieszony kurs relacji:

L. 49 Stodoły – Opatów przez Bidziny (Wyjazd ze Stodół 7:35; wyjazd z Opatowa 13:15)

L. 59 Opatów – Stodoły przez Lisów, Łopata (wyjazd z Opatowa 6:52; wyjazd ze Stodół 13:50)

L. 86 Opatów – Stara Łagowica przez Kobylany Iwaniska (wyjazd z Opatowa 5:35 ; 14:48)

L. 87 Stara Łagowica – Opatów przez Stobiec, Piskrzyn (wyjazd ze Starej Łagowicy 6:06; 15:29)

Za utrudnienia przepraszamy

Ankieta

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Powiatu Opatowskiego!

Powiat Opatowski przystąpił do opracowania dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Elektromobilności Dla Powiatu Opatowskiego na lata 2023-2030”

Zależy nam, aby mieszkańcy skorzystali z szansy i okazji wypowiedzenia się w tak ważnych zagadnieniach, jakimi są kierunki rozwoju i przedsięwzięcia realizowane na terenie Powiatu, służące całemu społeczeństwu. Chcielibyśmy, aby dokument planistyczny, tj.: Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Powiatu Opatowskiego” był naszym wspólnym dziełem, w którym każdy mieszkaniec ma swój udział i w którym odnajduje swoje potrzeby, a założone cele systematycznie i skutecznie realizowane będą w perspektywie najbliższych lat.

Zwracam(y) się z prośbą o wypełnienie ankiety do dnia 9 czerwca 2023 roku w celu przygotowania Strategii Rozwoju Elektromobilności Dla Powiatu Opatowskiego na lata 2023-2030. Bardzo prosimy Państwa o zastanowienie się i odpowiedzenie na poniższe pytania. Wyniki ankietyzacji będą wykorzystane w procesie formułowania celów rozwoju i wyboru obszarów priorytetowych.

Ankietę można pobrać klikając na poniższe linki:

– ankieta dla mieszkańców: https://tiny.pl/chh9l

– ankieta dla przedsiębiorstw: https://tiny.pl/chh9f

Starosta Opatowski
          /-/ Tomasz Staniek

Koordynator do Spraw Dostępności

Koordynator do spraw Dostępności w Powiatowym Zakładzie Transportu w Opatowie

Kontakttel: 797994810

e-mail: biuro@pztopatow.pl

Do zadań koordynatora należy w szczególności:

  1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Powiatowy Zakład Transportu w Opatowie,
  2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Powiatowy Zakład Transportu w Opatowie, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  3. monitorowanie działalności Powiatowego Zakładu Transportu w Opatowie w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  4. przekazywania raportu o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Powiatowym Zakładzie Transportu w Opatowie.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001696/T/D20191696L.pdf

Skip to content