Koordynator do Spraw Dostępności

Koordynator do spraw Dostępności w Powiatowym Zakładzie Transportu w Opatowie

Kontakttel: 797994810

e-mail: biuro@pztopatow.pl

Do zadań koordynatora należy w szczególności:

  1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Powiatowy Zakład Transportu w Opatowie,
  2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Powiatowy Zakład Transportu w Opatowie, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  3. monitorowanie działalności Powiatowego Zakładu Transportu w Opatowie w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  4. przekazywania raportu o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Powiatowym Zakładzie Transportu w Opatowie.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001696/T/D20191696L.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content