Numer referencyjny: PZT.343.1.2022

Opatów, dnia 11.04.2022 r.

INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ

NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

„Zakup i dostawa oleju napędowego w ilości 150 000 litrów dla Powiatowego Zakładu Transportu w Opatowie”

                Zamawiający Powiatowy Zakład Transportu w Opatowie, ul. Henryka Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) zamieszcza informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Kwota brutto jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia1 065 000,00 zł

Z poważaniem

Skip to content